Gødskning af Rhododendron


Rhododendron bør gødes en gang årligt efter blomstring.

Brug altid en rhododendrongødning da de ikke tåler gødning med kalk. Doser efter producentens anvisning og kom aldrig gødning direkte i plantehullet.