Plantning af Rhododendron

Rhododendron skal plantes i sur jord med en ph-værdi på 4,5-5,5.

Såfremt der er god sandmuldet jord kan det med fordel blandes med halv sphagnum.

Ved lerjord bør det graves væk og påfyldes med sphagnum.

Plantebedet bør gøres i stand i en dybde af 25-30 cm. Rhododendron tåler ikke at stå i et meget fugtigt område.