Vanding af Rhododendron


Rhododendron bør efter plantning gennemvandes, så klumpen er fugtig.

De bør altid i tørre perioder sørge for en hyppig vanding og især efter blomstring.

Første tegn på en rhododendron mangler vand, er at bladene begynder at hænge.