Handelsbetingelser
PRISER
Alle priser i vores katalog er ekskl. moms og i danske krone. Der forbeholdes ret til prisændringer.

Priserne er baseret på køb af mindst 8 stk. af hver sort. Det betyder at købes der under 8 stk. af hver sort, tillægges der 5 kr. pr. plante.

Ordre under 1.500 DKK tillægges et ekspeditionsgebyr på 200 DKK.
BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelserne er 30 dage netto kontant eller 8 dage – 1 % i kontantrabat.

Ved for sen betaling beregnes rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Renten tilskrives kontoen og fremgår af fremsendte rykker.

Ligeledes pålægges et rykkergebyr på 100 DKK.